Ecocheques

Ecocheques

Toekenning ecocheques 2023 aan uw werknemers.

Opgepast: Vanaf dit jaar vindt u ook de bedienden op uw lijst.

In 2023 bedraagt het maximumbedrag van deze ecocheques € 250. Het exacte bedrag aan ecocheques is afhankelijk van de prestaties geleverd gedurende de referteperiode lopende van 1/7/2022 tot 30/6/2023.

Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de arbeidsdagen, de wettelijke vakantiedagen en de schorsingen waarvoor loon wordt betaald.

De ‘vraag tot betaling’ voor uw aandeel in de ecocheques komt per brief of mail (kan in uw spammail terecht komen) van Edenred.

Vanaf 2018 worden er elektronische cheques besteld. Enkel indien uw medewerker nog geen Edenred-kaart heeft, wordt er een kaart voor hem besteld. In het andere geval zullen de ecocheques gewoon beschikbaar zijn op de bestaande kaart.

Alle verdere vragen over de betaling en levering moet u richten tot Edenred:
digitalcustomer.edenred.be/hc/nl/requests/new of 02/678.29.00

Uw werknemers zijn op de hoogte gebracht van het recht op ecocheques.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2023

Ecocheques

BELANGRIJK

Het Sociaal fonds doet enkel de berekening van de ecocheques. Alle vragen over de verzending, de elektronische kaarten, betalingen, leveringen ea. kunnen wij NIET beantwoorden. U moet zich daarvoor richten tot EDENRED 02/678.29.00 of mail.

Elke werknemer in de tuinaanleg krijgt ecocheques ter waarde van een maximumbedrag van 250 €. Dit wordt beschouwd als loon, en dus verplicht, ook voor jobstudenten.

Berekeningswijze:

De ecocheques worden berekend volgens de prestaties tijdens de referteperiode, die dezelfde is als de getrouwheidspremie. Deze dagen zijn de dagen waar er een loon uitbetaald wordt door de werkgever én de vakantiedagen.

De werknemers krijgen van ons een berichtgeving op het einde van elk jaar.

De werkgever zal begin december een lijst krijgen van zijn werknemers met het bedrag waarop ze recht hebben. De factuur komt per aparte zending (= per post of per e-mail) van EDENRED. Vanaf 2018 wordt er met elektronische cheques gewerkt. Eens deze betaald, worden de kaarten hiervoor bezorgd bij de werkgever die ze dan uitdeelt aan zijn werknemers.

Let wel: enkel indien de werknemer nog geen Edenred-kaart heeft zal men een kaart ontvangen. In het andere geval zullen de ecocheques gewoon beschikbaar zijn op de bestaande kaart.​

Wanneer er op ondernemingsniveau een uitzonderlijk akkoord afgesloten werd, of een verlenging!! van een vorig akkoord,  moet men ons hierover een bericht laten vóór 15 oktober. Dat kan via mail naar info@145-4.be. Indien we geen bericht ontvangen, gaan we ervan uit dat er geen ondernemingsakkoord afgesloten is.  De berekening van het bedrag  en de bestelling van de eco-cheques zal dan op de normale manier gebeuren voor de werknemers.

In het IPA (Inter Professioneel Akkoord) werd bepaald dat wanneer de eco-cheques minder dan € 10 bedragen, de werkgever de keuze krijgt : ofwel eco-cheques  toekennen ofwel het bedrag,  verhoogd met  50 %, toevoegen aan het loon.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.