Veelgestelde vragen.

Werknemers

Is de hulpkas een vakbond?

Nee. ACV, ABVV en ACLVB zijn de 3 vakbonden.

Hoe kan ik mijn getrouwheidspremie innen als ik bij een vakbond aangesloten ben?

U noteert in het overeenkomstig vak op uw betaaltitel uw rekeningnummer en ondertekent het document. Nadien geeft u het af bij uw vakbond.

Hoe kan ik mijn getrouwheidspremie innen als ik NIET bij een vakbond aangesloten ben?

U noteert in het overeenkomstig vak op uw betaaltitel uw rekeningnummer en ondertekend het document. Nadien stuurt u het document per post op naar het Sociaal Fonds Parken en Tuinen, Zuidstationstraat 30 te 9000 Gent.

Waarom ontvang ik enkel een syndicale premie?

  1. U werkt nog in de sector, maar nog geen zes maanden op 30 juni. Dan ontvangt u de getrouwheidspremie wat later, rond april.
  2. U hebt de sector ondertussen verlaten en hebt er minder dan zes maanden gewerkt. Dan ontvangt u enkel de syndicale premie en géén getrouwheidspremie.
  3. U hebt de sector zelf verlaten of werd ontslagen wegens dringende reden. Dan ontvangt u enkel de syndicale premie en géén getrouwheidspremie.

Hoe kan ik mijn aanvullende vergoeding voor weerverlet innen als ik bij een vakbond aangesloten ben?

U noteert in het overeenkomstig vak op uw betaaltitel uw rekeningnummer en ondertekend het document. Nadien geeft u het af bij uw vakbond.

Hoe kan ik mijn aanvullende vergoeding voor weerverlet innen als ik NIET bij een vakbond aangesloten ben?

U noteert in het overeenkomstig vak op uw betaaltitel uw rekeningnummer en ondertekend het document. Nadien stuurt u het document per post op naar het Sociaal Fonds Parken en Tuinen, Zuidstationstraat 30 te 9000 Gent.

Als ik een premie opgestuurd heb naar het Sociaal Fonds in Gent, hoelang duurt het dan voor ik de premie op mijn rekening krijg?

Ongeveer 2 weken.

Als ik een premie overgemaakt heb aan mijn vakbond, hoelang duurt het dan voor ik de premie op mijn rekening krijg?

Dat kan u best navragen bij de vakbond zelf.

Waar kan ik terecht als ik mijn ecocheques nog niet ontvangen heb?

Voor uw ecocheques dient uw werkgever te zorgen. Het Sociaal Fonds heeft enkel de berekening gedaan.

Kan ik online mijn gegevens bekijken bij het Sociaal Fonds Parken en Tuinen?

Ja, Klik op “ werknemer”, dan  “Uw persoonlijke gegevens” en log in via Itsme of uw eID

Welke gegevens kan ik online raadplegen?

  • Alle persoonlijke info met betrekking tot uw belastingaangifte (281-10…)
  • Uw getrouwheidspremie, weerverlet, …
  • Uw persoonlijke gegevens zoals uw bankrekeningnummer, e-mailadres,… Deze gegevens kunt u ook aanpassen

Werkgevers

Ik heb een vraag over de berekening van de ecocheques voor mijn werknemers, waar kan ik terecht hiervoor?

U stuurt een email met uw vraag naar het Sociaal Fonds Parken en Tuinen (info@145-4.be) of u telefoneert.

Ik heb een vraag over de betaling, de kaarten voor mijn werknemers, de storting van het bedrag van de ecocheques op de kaart voor mijn werknemers, waar kan ik terecht hiervoor?

U belt naar Edenred: 02/678.29.00

Welke documenten heb ik nodig voor het indienen van een dossier voor het bekomen van een premie voor tewerkstelling van personen behorende tot risicogroepen?

Er zijn altijd 3 documenten nodig:

  1. Een ingevuld aanvraagformulier
  2. Een contract van onbepaalde duur en voltjds (voor deeltijdse studenten is in plaats hiervan een copie van het contract met de school nodig)
  3. Een attest naar gelang om welke “risicogroep” het gaat.

Meer uitleg vindt u op de pagina “tewerkstelling risicogroepen”

Waar kan ik in te vullen documenten vinden?

Alle formulieren kan u vinden bij “online formulieren

Ben ik verplicht op de formulieren online in te vullen?

Nee, bij online formulieren ziet u 2 kolommen.
De rechtse kolom zijn de formulieren die u online kan invullen en versturen.
De linkse kolom zijn dezelfde formulieren maar die u kan downloaden, invullen en dan per e-mail kan opsturen naar info@145-4.be  of per post indien u dit wenst.