Voor werkgevers en werknemers
In tuinaanleg en -onderhoud.

SFPT is het fonds voor bestaanszekerheid voor werknemers in de tuinaanleg. We innen de werkgeversbijdragen, zorgen voor de uitbetaling van de sociale voordelen voor werknemers en organiseren vormingen in de sector via Eduplus.

Waarom zijn wij er?

Wij verzekeren de financiering, de toekenning en de uitbetaling van de sociale voordelen vastgesteld door het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf en meer specifiek de tuinaanleg en -onderhoud (PC nr. 145.04), ten voordele van de werknemers die hieronder vallen, als zij tewerkgesteld zijn in België.

Digitale toekomst

Wij werken hard aan het digitaliseren van alle administratie. Vanaf nu kan u ook de aanvragen voor het bekomen van bepaalde premies online indienen. Op termijn hopen wij u zo efficiënter en sneller van dienst te kunnen zijn.

Het beheer

Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers (de Belgische Federatie Groenvoorzieners en de AVBS GROEN GROEIEN) en afgevaardigden van de werknemers via de vakbonden.

Ik wens informatie te verkrijgen als:

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

In de kijker

TEWERKSTELLING RISICOGROEPEN

U kan rekenen op 247,89 € financiële ondersteuning per maand

Beste tuinaannemer,

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat een goede gezondheid, financiële zekerheid en kunnen blijven werken heel belangrijk is. Vandaar deze oproep:

Neem een werknemer uit de risicogroepen aan…

Iemand die al een tijdje werkloos is, een mindervalide, een laaggeschoolde werknemer, … kortom, een werkzoekende die behoort tot de risicogroepen.

… wij ondersteunen u financieel

Het Sociaal Fonds voor Parken en Tuinen wenst deze risicogroepen een duwtje in de rug geven door u financieel te ondersteunen. Geef toe, dat is toch een win-win aanbod?

Een mooi gebaar om 2021 te starten

Maak er meteen werk van en dien deze maand nog een dossier in.