Voor werkgevers en werknemers
In tuinaanleg en -onderhoud.

SFPT is het fonds voor bestaanszekerheid voor werknemers in de tuinaanleg. We innen de werkgeversbijdragen, zorgen voor de uitbetaling van de sociale voordelen voor werknemers en organiseren vormingen in de sector via Eduplus.

Waarom zijn wij er?

Wij verzekeren de financiering, de toekenning en de uitbetaling van de sociale voordelen vastgesteld door het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf en meer specifiek de tuinaanleg en -onderhoud (PC nr. 145.04), ten voordele van de werknemers die hieronder vallen, als zij tewerkgesteld zijn in België.

Digitale toekomst

Wij werken hard aan het digitaliseren van alle administratie. Vanaf nu kan u ook de aanvragen voor het bekomen van bepaalde premies online indienen. Op termijn hopen wij u zo efficiënter en sneller van dienst te kunnen zijn.

Het beheer

Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers (de Belgische Federatie Groenvoorzieners en de AVBS GROEN GROEIEN) en afgevaardigden van de werknemers via de vakbonden.

Ik wens informatie te verkrijgen als:

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

In de kijker

Bedienden in onze sector.

Beste werkgever, vanaf begin dit jaar maken de bedienden in uw bedrijf die onder paritair comité 200 bekend waren nu deel uit van het paritair comité van uw arbeiders, namelijk 145-04. Dit houdt in dat sommige zaken gaan veranderen voor u. Zo zullen de ecocheques voor uw bedienden door ons fonds berekend worden, en als dusdanig ook zo doorgegeven aan Edenred, onze partner. De bedragen zal u terugvinden in de lijst die wij u elk jaar doorsturen. De bedienden zullen apart aangeduid staan.

Ecocheques

Vanaf dit jaareinde zullen alle bedragen onder 10 € niet meer voorkomen in de berekening van het fonds die wij doorsturen naar onze partner Edenred. Deze zal u via uw loonadministratie moeten verrekenen. Ze zullen nog wel voorkomen op de lijst die wij u doorsturen.