Voor werkgevers en werknemers
In tuinaanleg en -onderhoud.

SFPT is het fonds voor bestaanszekerheid voor werknemers in de tuinaanleg. We innen de werkgeversbijdragen, zorgen voor de uitbetaling van de sociale voordelen voor werknemers en organiseren vormingen in de sector via Eduplus.

Waarom zijn wij er?

Wij verzekeren de financiering, de toekenning en de uitbetaling van de sociale voordelen vastgesteld door het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf en meer specifiek de tuinaanleg en -onderhoud (PC nr. 145.04), ten voordele van de werknemers die hieronder vallen, als zij tewerkgesteld zijn in België.

Digitale toekomst

Wij werken hard aan het digitaliseren van alle administratie. Vanaf nu kan u ook de aanvragen voor het bekomen van bepaalde premies online indienen. Op termijn hopen wij u zo efficiënter en sneller van dienst te kunnen zijn.

Het beheer

Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers (de Belgische Federatie Groenvoorzieners en de AVBS GROEN GROEIEN) en afgevaardigden van de werknemers via de vakbonden.

Ik wens informatie te verkrijgen als:

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

In de kijker

OPGEPAST

 

De bijkomende vergoeding weerverlet wordt voortaan jaarlijks uitbetaald.

Er is  overeengekomen dat iedere werknemer van deze bijkomende premie zal kunnen genieten.

Deze  vergoeding bedraagt 6.90 € bruto per dag met een maximum van 40 dagen.