Voor werkgevers en werknemers
In tuinaanleg en -onderhoud.

SFPT is het fonds voor bestaanszekerheid voor werknemers in de tuinaanleg. We innen de werkgeversbijdragen, zorgen voor de uitbetaling van de sociale voordelen voor werknemers en organiseren vormingen in de sector via Eduplus.

Waarom zijn wij er?

Wij verzekeren de financiering, de toekenning en de uitbetaling van de sociale voordelen vastgesteld door het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf en meer specifiek de tuinaanleg en -onderhoud (PC nr. 145.04), ten voordele van de werknemers die hieronder vallen, als zij tewerkgesteld zijn in België.

Digitale toekomst

Wij werken hard aan het digitaliseren van alle administratie. Vanaf nu kan u ook de aanvragen voor het bekomen van bepaalde premies online indienen. Op termijn hopen wij u zo efficiënter en sneller van dienst te kunnen zijn.

Het beheer

Het Sociaal Fonds wordt beheerd door een Raad van beheer die paritair is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgevers (de Belgische Federatie Groenvoorzieners en de AVBS GROEN GROEIEN) en afgevaardigden van de werknemers via de vakbonden.

Ik wens informatie te verkrijgen als:

Ik ben werkgever

Ik ben werknemer

In de kijker

Ecocheques én consumptiecheques Corona

Geachte werkgever,

Dit jaar worden uitzonderlijk bovenop de ecocheques ook consumptiecheques corona uitgereikt aan uw werknemers.

Dit is beslist door de sociale partners in uw sector.

U zal dus 2 brieven van ons krijgen, één met de berekening van de consumptiecheques, en één van de ecocheques. Dit geldt ook voor de vragen tot betaling via mail of post. De vragen tot betaling zal u van Edenred krijgen.

Door de drukte bij zowel de drukkerijen als Edenred kan het zijn dat de communicatie wat door mekaar loopt. Let dus zeer goed op.

De berekening is voor beide dezelfde, maar het maximumbedrag voor de consumptiecheques corona is 175 €.

Het bedrag van de consumptiecheques corona moet vóór 31 december op de kaart van de werknemer staan, anders moet het in loon uitbetaald worden.

Voor de ecocheques blijft de termijn eind januari.