RG Bijlage 2
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  Attest voor de risicogroep “deeltijdse leerplicht”

  GETUIGSCHRIFT JONGEREN MET DEELTIJDSE LEERPLICHT

  Dit document wordt uitgereikt in toepassing van het ministerieel besluit van 26 maart 1991 ter aanvulling van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 februari 1989 tot uitvoering van Afdeling 2 - instelling van een bijdrage aan het Tewerkstellingsfonds - van Hoofdstuk VIII van titel III van de programmawet van 30 december 1988.

  Ik, ondergetekende

  handelend als

  VERKLAAR DAT

  Mevr./Mej./de heer (Naam en voornamen)

  geboren op

  wonend te

  • nog onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht en het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer volgt;
  • regelmatig is ingeschreven voor de opleiding die hieronder beschreven is:

  BENAMING/

  Leerjaar:

  Datum van inschrijving:

  Datum:

  E-mail:

  Handtekening hier opladen: