Aanvraagformulier aanvullende premie Landingsbaan 

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  FONDS SOCIAL POUR L'IMPLANTATION ET L'ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS

  K.B. - A.R. 0

  S. - MB. 22.10.76

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  Aanvraagformulier aanvullende premie Landingsbaan

  AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN LANDINGSBAAN

  Ondergetekende
  R.S.Z. nummer:
  Bankrekening nr:
  Adres:
  Telefoonnummer:
  E-mail:

  Ik vraag de uitbetaling van de aanvullende vergoeding voor 4/5 tijdskrediet van € 86,05 (geïndexeerd op basis van de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex) in het kader van de CAO van 15 december 2023, aan.

  Ik ben 55 jaarIk ben 60 jaarIk ben arbeiderIk ben bediende (*) aankruisen wat van toepassing is

  Ik stuur een kopie van het formulier C62 van de RVA mee als bewijs (verplicht):

  Als ik mijn tijdskrediet vroegtijdig stopzet of wijzig, laat ik dat aan het Sociaal Fonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en Tuinen weten. Ik weet dat ik fraude pleeg als ik dat niet doe. Mijn recht op de aanvullende vergoeding vervalt van zodra ik mijn tijdskrediet stopzet of wijzig naar een ander dan 4/5 tijdskrediet (bvb halftijds tijdskrediet).

  Datum:

  Handtekening of bedrijfsstempel hier opladen: