Syndicale premie

Syndicale premie

Aan de werknemers die werkzaam zijn in de sector parken en tuinen en die lid zijn van het ACV, ABVV en het ACLVB wordt een syndicale premie uitgekeerd.

Aan de werknemers die tijdens de referteperiode gedurende minder dan twaalf maanden werken in de sector wordt de syndicale premie toegekend naar rato van 1/12de van het globaal jaarlijks bedrag, voor iedere maand of begonnen maand.

Jaarlijks bedrag : 145 EUR

per 1/12de : 12,08 EUR

De betaling van deze premie gebeurt gelijktijdig en op hetzelfde document als de getrouwheidspremie.​

Waarom ontvangt men soms enkel een syndicale premie en geen getrouwheidspremie? 

1° Men werkt nog in de sector, maar nog geen zes maanden op 30 juni. Dan ontvangt men de getrouwheidspremie wat later, rond april.

2° Men heeft de sector ondertussen verlaten en heeft er minder dan zes maanden gewerkt. Dan ontvangt men enkel de syndicale premie en géén getrouwheidspremie.

3° Men heeft de sector zelf verlaten of werd ontslagen wegens dringende reden.  Dan ontvangt men enkel de syndicale premie en géén getrouwheidspremie.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.