Anciëniteitsverlof

Anciëniteitsverlof

In de sector Tuinaanleg en -onderhoud is er tussen werkgevers- en werknemersorganisaties een overeenkomst gesloten om voor sommige werknemers een aantal dagen vrij te stellen van prestaties met behoud van loon vanwege hun leeftijd en ancienniteit in de sector.

Wie kan gebruik maken van deze betaalde dagen die vrijgesteld zijn om te presteren ?

Alle werknemers, werkneemsters die onder het Paritair Comité Tuinaanleg (nr 145) vallen en die :

  • 45 jaar en ouder zijn + 10 jaar anciënniteit bereiken in de sector in de eerste helft van het refertejaar = 0.5 dag
  • 45 jaar en ouder zijn + 10 jaar anciënniteit bereiken in de sector in de tweede helft van het refertejaar = 0 dag
  • 45 jaar en ouder zijn + 11 jaar in de sector hebben gewerkt = 1 dag
  • 50 jaar en ouder zijn + 15 jaar in de sector hebben gewerkt = 2 dagen
  • 55 jaar en ouder zijn + 15 jaar in de sector hebben gewerkt = 3 dagen

Tevens gaat er een specifiek vormingsaanbod van start voor de werknemers voor de leeftijdscategorie van 45 jaar en meer, georganiseerd door de vormingsinstituten van de groene sectoren : EDU + (Vlaanderen-Brussel). De werknemers hebben de vrije keuze of men al dan niet tijdens deze vrije dagen gebruik wenst te maken van dit specifiek vormingsaanbod. Gelet op de inhoud van deze vormingen zijn we van mening dat dit voor u een meerwaarde kan betekenen.

U krijgt rond mei een overzicht van uw recht op deze dagen verlof.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.