RG Bijlage 4
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  Attest voor de risicogroep “laaggeschoolde”

  VERKLARING

  Ik, ondergetekende

  geboren op

  wonend te

  E-mail:

  verklaar op mijn eer dat ik gedurende 2 jaar voorafgaandelijk aan de aanvraag tot het bekomen van een tewerkstellingspremie op volgende plaatsen was tewerkgesteld (= niet in de sector tuinbouw):

  Opgesteld te

  op

  Handtekening hier opladen: