RG Bijlage 1
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  Attest voor de risicogroep “laaggeschoolde”

  VERKLARING

  Ik, ondergetekende

  geboren op

  wonend te

  E-mail:

  verklaar op eer dat ik geen houder ben van een diploma van universitair onderwijs, noch van een diploma van het hoger onder¬wijs van het lange of het korte type, noch van een diploma van het hoger secundair onderwijs.

  Opgesteld te

  op

  Handtekening hier opladen: