RG Bijlage 1
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  Zuidstationstraat 30 - 9000 GENT - Fax (09) 225.73.36

  Attest voor de risicogroep “laaggeschoolde”

  VERKLARING

  Ik, ondergetekende

  geboren op

  wonend te

  verklaar op eer dat ik geen houder ben van een diploma van universitair onderwijs, noch van een diploma van het hoger onder¬wijs van het lange of het korte type, noch van een diploma van het hoger secundair onderwijs.

  Opgesteld te

  op

  Handtekening hier opladen: