Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het Sociaal Fonds Parken en Tuinen (hierna Het SFPT genoemd) doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Het SFPT kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Het SFPT zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Het SFPT is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Het SFPT kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Het SFPT mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Het SFPT heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Hyperlinks

Op de website van Het SFPT vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Het SFPT heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Het SFPT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Het SFPT automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Het SFPT en deze derde partijen.

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres info@145-4.be.

Virussen en misdrijven

Het SFPT doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

Geschillen

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.