Landingsbaan

Landingsbaan

Deze premie is aanvullend bij de tijdskredietpremie die je van de RVA ontvangt, en wordt toegekend per volledige kalendermaand. Als je tijdskrediet van de RVA geniet zonder uitkering, heb je ook op deze aanvullende vergoeding geen recht. Bij ziekte of een daaruit volgende arbeidsongeschiktheid betalen wij je de aanvullende premie tijdskrediet verder uit, zolang je de premie van de RVA blijft ontvangen. Eventueel onterecht uitbetaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

De premie die je van ons ontvangt, is een nettobedrag, dat als vervangingsinkomen beschouwd wordt. Je ontvangt er jaarlijks een belastingfiche voor. Die fiche houdt rekening met eventueel terugbetaalde bedragen. De persoonlijke gegevens die je ons doorgeeft gebruiken we uitsluitend om te beoordelen of je recht hebt op de aanvullende premie tijdskrediet en voor een correcte verwerking en betaling van je dossier. We geven ze niet door aan derden en houden ze bij volgens de wettelijke vereisten.

Het online formulier vind je hier.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.