Weerverlet

Aanvullende vergoeding werkloosheid wegens slecht weer

Een aanvullende werkloosheidsvergoeding wordt toegekend aan de werknemer wanneer zij ten gevolge van SLECHT WEER werkloos worden gesteld. Het aantal te vergoeden werkloosheidsdagen werd bepaald op max.40 (veertig). De werknemers dienen minstens 1 volledig kwartaal in dienst te zijn om van deze premie te kunnen genieten.

Deze aanvullende werkloosheidsuitkering wordt alléén toegekend voor de door RVA vergoede dagen werkloosheid omwille van slecht weer.

Het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoeding is 6,20 Euro per dag.

Uitbetalingsmodaliteiten voor de werkloosheidsdagen “slecht weer”

  • De werkgever doet de aanvraag aan het fonds via een aanvraagformulier
  • Het Fonds berekent en drukt een attest met de juiste gegevens
  • Het Fonds stuurt de attesten naar de werknemer
  • De werknemer bezorgt deze aan de vakbond of aan het fonds voor uitbetaling.

Het komt er op neer dat de werkgever eenmalig enkel de aanvraag indient tot uitbetaling en het fonds neemt het verdere papierwerk voor zijn rekening.

Het aanvraag formulier vindt u bij de online documenten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.