Vorming

Vorming

In het voorjaar van 1997 hebben de sociale partners van de verschillende paritaire comités (technische land- en tuinbouw (P.C. 132) – landbouwsector (P.C. 144) – tuinbouwsector (P.C. 145) een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, in toepassing waarvan cursussen sociaal-economische en professionele vorming, en vorming inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk, ten behoeve van de werknemers kunnen georganiseerd worden.

De werknemers kunnen aan een ingerichte (en erkende) cursus deelnemen met behoud van loon, en aan de werkgever wordt de loonkost terugbetaald.

 

Opgepast, deze vormingen kunnen alleen tijdens de normale werkdagen en NIET tijdens dagen werkloosheid.

Voor meer informatie over de ingerichte cursussen, gelieve contact te nemen met   www.eduplus.be

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.