Tewerkstellingsfonds

Tewerkstellingsfonds

Op zoek naar werknemers?

Waarom dan geen beroep doen op iemand die behoort tot de “risicogroepen”?

Het Sociaal Fonds voor de Inplanting en het Onderhoud van Parken en Tuinen komt tussen in de loonkosten, ten hoogte van:

Maximum 247,89 € per maand tewerkstelling met een maximum van 2974,72 € (dus 12 maanden)

 

Voor de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “risicogroepen” verstaan de personen die behoren tot één van de volgende categorieën: langdurig werklozen, laaggeschoolde werklozen, gehandicapten, deeltijds leerplichtigen, herintreders, genieters van het leefloon. laaggeschoolde werknemers en allochtonen.

 

VOORWAARDEN

  • De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en van onbepaalde duur zijn;
  • De werkgever moet behoren tot de sector “parken en tuinen” en van de R.S.Z. het kencijfer 094 of 294 of 394 hebben verkregen;
  • De werkgever neemt iemand in dienst die behoort tot de risicogroepen onder de werkzoekenden en/of op wie een begeleidingsplan van toepassing is;
  • De tewerkstelling dient voltijds te zijn, behoudens voor de categorie van de deeltijds leerplichtigen;
  • De in dienst genomen personen dienen minimaal zes maanden in dienst te blijven;
  • De aanvraag dient, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk op 1 jaar na het begin van de tewerkstelling, bij het Sociaal Fonds Parken en Tuinen toe te komen;
  • Voor één bepaalde werknemer kan slechts bij één werkgever een tewerkstellingspremie toegekend worden.

 

 

TE VERVULLEN FORMALITEITEN

Aan het   SOCIAAL FONDS “PARKEN EN TUINEN”

Zuidstationstraat 30

9000                 GENT

te laten geworden:

Een kopij van de arbeidsovereenkomst én

voor :

categorie A   een bewijsstuk dat attesteert dat de betrokkene langdurig werkloze was voordat hij bij u indienst trad (af te leveren door het gewestelijk bureau van de R.V.A.

categorie B   een bewijsstuk van de subregionale dienst van de VDAB, FOREM of BGDA die attesteert dat de betrokkene als werkloze was ingeschreven voordat hij bij u indienst trad, samen met een verklaring op eer voor wat betreft de laaggeschoolde werkloze
– zie bijlage 1.

categorie C   een attest van het Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap.

categorie D   een attest van de onderwijsinstelling voor een jongere deeltijdse schoolplichtige – zie bijlage 2.

categorie E    een verklaring op eer voor wat betreft de herintreder – zie bijlage 3.

categorie F    een attest afgeleverd door het O.C.M.W.

categorie G   twee verklaringen op eer – zie bijlage 1 en bijlage 4.

categorie H   bewijs dat de persoon of één van zijn ouders of twee van zijn grootouders van een niet-Belgische nationaliteit zijn.

categorie I   attest afgeleverd door de VDAB, FOREM of BGDA.

 

FINANCIELE TEGEMOETKOMING

 

Voor de werknemers die aangeworven worden en behoren tot de risico­groepen is de tussenkomst van het Fonds bepaald op maximum 247,89 € per maand met een maximum van 2974,72 € = één jaar. Voor de deeltijds schoolplichtigen bedraagt de tussenkomst van het Fonds 123,95 € per maand tewerkstelling.

Het juiste bedrag van de tussenkomst van het Sociaal Fonds wordt bepaald op het einde van de maand januari in functie van het totaal beschikbaar bedrag en het aantal aanvragen tot financiële tussenkomst.

De aanvragen worden geklasseerd volgens de datum van ontvangst.

De aanvragen worden onderzocht na ontvangst van het volledig dossier. Wij raden u dus aan ons, zo spoedig mogelijk, uw volledig dossier te laten geworden.

Alle bijkomende inlichtingen zullen u verstrekt worden door de admini­stratie van het SOCIAAL FONDS “PARKEN EN TUINEN”, Zuidstationstraat 30 te 9000 Gent.

Wij hopen dat deze financiële tussenkomst de aanwerving zal vergemakkelijken voor deze personen die tot de risicogroepen behoren.

U vindt alle formulieren bij de online formulieren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.