Tewerkstellingsfonds risicogroepen

Tewerkstellingsfonds risicogroepen

U kan rekenen op 275,05 € financiële ondersteuning per maand (maximum 12 maanden)

Beste tuinaannemer,

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat een goede gezondheid, financiële zekerheid en kunnen blijven werken heel belangrijk is. Vandaar deze oproep:

Neem een werknemer uit de risicogroepen aan…
Iemand die al een tijdje werkloos is, een mindervalide, een laaggeschoolde werknemer, … kortom, een werkzoekende die behoort tot de risicogroepen.
… wij ondersteunen u financieel
Het Sociaal Fonds voor Parken en Tuinen wenst deze risicogroepen een duwtje in de rug geven door u financieel te ondersteunen. Geef toe, dat is toch een win-win aanbod?

 

Wie behoort tot de risicogroepen?

Onder “risicogroepen” verstaan we de personen die behoren tot één van de volgende categorieën:

 • langdurig werklozen – categorie A
 • laaggeschoolde werklozen (ook IBO) – categorie B
 • mindervaliden – categorie C
 • deeltijds leerplichtigen – categorie D
 • herintreders – categorie E
 • genieters van het leefloon – categorie F
 • laaggeschoolde werknemers – categorie G
 • en allochtonen – categorie H

 

Hoeveel bedraagt de financiële tegemoetkoming?

Voor de werknemers die aangeworven worden en behoren tot de risicogroepen is de tussenkomst van het Fonds bepaald op 275,05 € per maand met een maximum van 3300,70 €, dus één jaar.

Voor de deeltijds leerplichtigen bedraagt de tussenkomst van het Fonds 137,52 € per maand tewerkstelling. Volgt er een vaste aanwerving, dan ontvangt u deze bijdrage nog gedurende 12 maanden.

Wat zijn de voorwaarden?
 • De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en van onbepaalde duur en voltijds zijn, behalve voor de categorie van de deeltijds leerplichtigen.
 • De werkgever moet behoren tot de sector “parken en tuinen”.
 • De in dienst genomen personen dienen minimaal zes maanden in dienst te blijven.
 • De aanvraag dient uiterlijk 1 jaar na het begin van de tewerkstelling bij het Sociaal Fonds Parken en Tuinen ingediend te worden. Uitzonderlijk worden dossiers van 2019 ook nog behandeld.
 • Voor één bepaalde werknemer kan slechts bij één werkgever een tewerkstellingspremie toegekend worden.
 • Per werkgever mogen er twee dossiers per jaar ingediend worden.

 

TE VERVULLEN FORMALITEITEN

Aan het   SOCIAAL FONDS “PARKEN EN TUINEN”

Zuidstationstraat 30

9000                 GENT

te laten geworden:

 1. Een aanvraagformulier – zie online formulieren
 2. Een kopij van de arbeidsovereenkomst
 3. Én voor:

categorie A   een bewijsstuk dat attesteert dat de betrokkene langdurig werkloze was voordat hij bij u indienst trad (af te leveren door het gewestelijk bureau van de R.V.A.)

categorie B   een bewijsstuk van de subregionale dienst van de VDAB, FOREM of BGDA die attesteert dat de betrokkene als werkloze was ingeschreven voordat hij bij u indienst trad, samen met een verklaring op eer voor wat betreft de laaggeschoolde werkloze
– zie bijlage 1. Ingeval het gaat om iemand die voordien IBO gedaan heeft: een kopie van het IBO contract.

categorie C   een attest van het Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap.

categorie D   een attest van de onderwijsinstelling voor een jongere deeltijdse schoolplichtige – zie bijlage 2. Alsook een kopij van het contract met de school.

categorie E    een verklaring op eer voor wat betreft de herintreder – zie bijlage 3.

categorie F    een attest afgeleverd door het O.C.M.W.

categorie G   twee verklaringen op eer – zie bijlage 1 en bijlage 4.

categorie H   bewijs dat de persoon of één van zijn ouders of twee van zijn grootouders van een niet-Belgische nationaliteit zijn.

U vindt alle formulieren bij de online formulieren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.