Tewerkstellingsfonds risicogroepen

Tewerkstellingsfonds risicogroepen

U kan rekenen op 247,89 € financiële ondersteuning per maand

Beste tuinaannemer,

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat een goede gezondheid, financiële zekerheid en kunnen blijven werken heel belangrijk is. Vandaar deze oproep:

Neem een werknemer uit de risocogroepen aan…
Iemand die al een tijdje werkloos is, een mindervalide, een laaggeschoolde werknemer, … kortom, een werkzoekende die behoort tot de risicogroepen.
… wij ondersteunen u financieel
Het Sociaal Fonds voor Parken en Tuinen wenst deze risicogroepen een duwtje in de rug geven door u financieel te ondersteunen. Geef toe, dat is toch een win-win aanbod?
Een mooi gebaar om 2021 te starten
In bijgevoegde folder vindt u meer informatie omtrent ons voorstel. Maak er meteen werk van en dien deze maand nog een dossier in.

Wie behoort tot de risicogroepen?

Onder “risicogroepen” verstaan we de personen die behoren tot één van de volgende categorieën:

 • langdurig werklozen
 • laaggeschoolde werklozen (ook IBO)
 • mindervaliden
 • deeltijds leerplichtigen
 • herintreders
 • genieters van het leefloon
 • laaggeschoolde werknemers
 • en allochtonen

 

Hoeveel bedraagt de financiële tegemoetkoming?

Voor de werknemers die aangeworven worden en behoren tot de risicogroepen is de tussenkomst van het Fonds bepaald op 247,89€ per maand met een maximum van 2974,72€, dus één jaar.

Voor de deeltijds leerplichtigen bedraagt de tussenkomst van het Fonds 123,95 € per maand tewerkstelling. Volgt er een vaste aanwerving, dan ontvangt u deze bijdrage nog gedurende 12 maanden.

Wat zijn de voorwaarden?
 • De arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd en van onbepaalde duur en voltijds zijn, behalve voor de categorie van de deeltijds leerplichtigen.
 • De werkgever moet behoren tot de sector “parken en tuinen”.
 • De in dienst genomen personen dienen minimaal zes maanden in dienst te blijven.
 • De aanvraag dient uiterlijk 1 jaar na het begin van de tewerkstelling bij het Sociaal Fonds Parken en Tuinen ingediend te worden. Uitzonderlijk worden dossiers van 2019 ook nog behandeld.
 • Voor één bepaalde werknemer kan slechts bij één werkgever een tewerkstellingspremie toegekend worden.
 • Per werkgever mogen er twee dossiers per jaar ingediend worden.

 

TE VERVULLEN FORMALITEITEN

Aan het   SOCIAAL FONDS “PARKEN EN TUINEN”

Zuidstationstraat 30

9000                 GENT

te laten geworden:

 1. Een aanvraagformulier – zie online formulieren
 2. Een kopij van de arbeidsovereenkomst
 3. Én voor:

categorie A   een bewijsstuk dat attesteert dat de betrokkene langdurig werkloze was voordat hij bij u indienst trad (af te leveren door het gewestelijk bureau van de R.V.A.

categorie B   een bewijsstuk van de subregionale dienst van de VDAB, FOREM of BGDA die attesteert dat de betrokkene als werkloze was ingeschreven voordat hij bij u indienst trad, samen met een verklaring op eer voor wat betreft de laaggeschoolde werkloze
– zie bijlage 1.

categorie C   een attest van het Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap.

categorie D   een attest van de onderwijsinstelling voor een jongere deeltijdse schoolplichtige – zie bijlage 2.

categorie E    een verklaring op eer voor wat betreft de herintreder – zie bijlage 3.

categorie F    een attest afgeleverd door het O.C.M.W.

categorie G   twee verklaringen op eer – zie bijlage 1 en bijlage 4.

categorie H   bewijs dat de persoon of één van zijn ouders of twee van zijn grootouders van een niet-Belgische nationaliteit zijn.

categorie I   attest afgeleverd door de VDAB, FOREM of BGDA.

U vindt alle formulieren bij de online formulieren.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.