Weerverlet
Voor werkgevers.

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  FONDS SOCIAL POUR L'IMPLANTATION ET L'ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS

  K.B. - A.R. 0

  S. - MB. 22.10.76

  Zuidstationstraat 30 - 9000 GENT - Fax (09) 225.73.36

  AANVRAAG UITBETALING AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSVERGOEDING WEGENS SLECHT WEER.

  Bij deze vraag ik het fonds de formulieren voor de aanvullende werkloosheidsvergoeding wegens slecht weer waar mijn werknemers middels de Collectieve arbeidsovereenkomst dd. 18.04.2006 recht op hebben te bezorgen en dit tot tegenbericht van mijnentwege.

  Werkgever (naam):

  R.S.Z.-Nummer:

  Handtekening:

  Deze formulieren worden opgestuurd naar de zetel van de onderneming. Indien u liever de verzending wenst naar het adres van uw werknemers, gelieve dit mee te delen mits onderstaande verklaring te tekenen.

  “Ik wens de verzending naar het thuisadres van mijn werknemers”

  Voor akkoord,

  Naam:

  E-mail:

  Handtekening en bedrijfsstempel hier opladen: