Brugpensioen
Voor werknemers.

Gelieve volgend document te downloaden en te laten invullen door de correcte instanties alvorens dit formulier in te vullen. Je kan het dan mee uploaden via onderstaand formulier:

  SOCIAAL FONDS VOOR DE INPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN PARKEN EN TUINEN

  FONDS SOCIAL POUR L'IMPLANTATION ET L'ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS

  K.B. - A.R. 0

  S. - MB. 22.10.76

  Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel - Fax (02) 274 22 07

  Bruggepensioneerde werknemer

  Naam:

  Adres:

  Nat. Rijksreg. Nr.

  Werkgever

  Firma:

  Adres:

  R.S.Z.-nr.:

  Ondergetekende, werkgever, verklaart hiermede dat vermelde arbeider:

  - bij hem in dienst is geweest van

  tot

  .

  - in de sector tewerkgesteld is sinds:

  .

  Ik verklaar dit voor oprecht en waar:

  Datum:

  E-mail:

  Handtekening, bedrijfsstempel en getuigenschrift hier opladen: